กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 3/2558

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาค่ะ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ เนื่องจากงานฝึกประสบการณ์ฯจะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกำหนดให้เริ่มออกฝึกประสบการณ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม -30 กรกฎาคม 2559


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post