แจ้งนักศึกษาที่จะออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 3/58 รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์

แจ้งนักศึกษาที่เตรียมออกฝึกประสบการณ์  ภาคเรียนที่  3/58  มารับหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ที่ห้องห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อาคาร  8  ชั้น  1  ค่ะ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post