ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมลงชื่ออบรมเชิงวิชาการ เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมลงชื่ออบรมเชิงวิชาการ เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สามารถลงชื่อได้ที่นี่ http://goo.gl/forms/1qih27JFtl  

หรือที่สำนักงานคณะฯ (ที่ลงเวลา)


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post