วันที่ 4 ก.ค. 66 กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA และ ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร

วันที่ 4 ก.ค. 66 กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA และ ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร 08.00 - 12.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA ณ หอประชุมไพรพะยอม 13.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post