ห้องปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มิ.ย. 65 และกิจกรรมเตรียมความพร้อม วันที่ 1 ก.ค. 65

ห้องปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา2565 (ใช้ห้องเดียวกันทั้ง 2 วัน)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อม วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post