กิจกรรมการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมผ่านระบบออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

---------------

เชิญชวน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลภายนอกที่สนใจ ยื่นแบบแสดง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ห้องเรียน 8201 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 17 - 18  มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม: ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงศ์ โทร 086-5850708, ผศ.ดร.วรนุช กุอุทา  โทร 095-9941642

Face Book : เพจสาขาวิชาการบัญชี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post