ประกวดถ่ายภาพ "Singha Complex Photo Challenge"

SINGHA COMPLEX ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "Singha Complex Photo Challenge" หัวข้อ “SINGHA COMPLEX : A Day In The Life” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

หัวข้อการประกวด
“SINGHA COMPLEX : A Day In The Life” หนึ่งวันในสิงห์ คอมเพล็กซ์
ภาพถ่ายที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ ผ่านมุมมองใหม่ที่แตกต่างของ สิงห์ คอมเพล็กซ์

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา

ประเภทการประกวด

 • รุ่นกล้อง DSLR (รวมถึงกล้อง Mirrorless และกล้องคุณภาพสูงทุกรุ่น ทุกประเภท)
 • รุ่นกล้อง Smartphone (รวมถึง Tablet)

การส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้ส่งภาพ 1 ท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ / ท่าน
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ถ่ายเอง และ มีกรรมสิทธิ์และสิทธิ ในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่น
 • ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว จะต้องไม่เคยเผยแพร่ใน Social media หรือ เป็นภาพที่ส่งขาย ในคลังภาพ (Stock photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ
 • ห้ามใส่ชื่อหรือตัวอักษรใดๆ ลงในภาพ

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ประเภทกล้อง Smartphone โพสต์ภาพลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง (Facebook หรือ Instagram) พร้อมคำบรรยาย ภายใต้หัวข้อ ““SINGHA COMPLEX : A Day In The Life” หนึ่งวันในสิงห์ คอมเพล็กซ์ ภาพถ่ายที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ ผ่านมุมมองใหม่ที่แตกต่างของ สิงห์ คอมเพล็กซ์ พร้อม Hashtag #SinghaComplexPhotoChallenge และตั้งค่าเป็นสาธารณะ (public)
 • ประเภทกล้อง DSLR ส่งไฟล์ภาพผ่านอีเมล์มาที่ singhacomplexphotochallenge@gmail.com แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมคำบรรยาย (ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และต้องเป็นไฟล์มาตรฐาน JPEG เท่านั้น)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งภาพถ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบประเภทละ 10 รูป ในวันที่ 29 กรกฎาคม ผ่าน Fanpage : SINGHA COMPLEX
 • พิธีประกาศผล และ มอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ที่ square A ชั้น G สิงห์ คอมเพล็กซ์
 • รูปภาพที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 รูป จะถูกจัดแสดง Photo Gallery ที่ SINGHA COMPLEX ตลอดเดือนสิงหาคม

รางวัลการประกวดถ่ายภาพ

 • รางวัลการประกวด ประเภทกล้อง DSLR
  • รางวัลที่ 1 : เงินสด 30,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 : เงินสด 15,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 : เงินสด 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย : เงินสด รางวัลละ 3,000 บาท 3 รางวัล
 • รางวัลการประกวด ประเภทกล้อง Smartphone
  • รางวัลที่ 1 : เงินสด 15,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 : เงินสด 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 : เงินสด 5,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย : เงินสด รางวัลละ 3,000 บาท 2 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้บริหารระดับสูงจาก SINGHA COMPLEX
 • คุณธาดา วาริช ช่างภาพมืออาชีพของประเทศไทย

หมายเหตุ

 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลดังกล่าว

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SinghaComplex

https://www.facebook.com/SinghaComplex/photos/a.242684893250185/428053684713304/?type=3&theater


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post