เชิญชวนลงทะเบียนร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 
เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0”
The 13th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2018)
: Research and Innovations for Thailand 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สนใจลงทะเบียนร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561

Website: http://spucon.spu.ac.th
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post