วันที่ 7 ก.ค. 66 ประมวลภาพกิจกรรม BBA First Date ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษา BBA

วันที่ 7 ก.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post