วันที่ 7 ก.ค. 66 BBA First Date ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษา BBA

08.00 - 12.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post