เปิดเทอมแล้วไง อย่าลืมเปิดใจให้พี่แล้วกัน???????? .

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 6 กรกฎาคม 2566


ภาพกิจกรรม


Share this post