วันที่ 5 ก.ค. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตร BBA UBRU

วันที่ 5 ก.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบคณาจารย์และรุ่นพี่ เพื่อรับคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post