วันที่ 4 ก.ค. 66 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA

วันที่ 4 ก.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม


ภาพกิจกรรม


Share this post