วันที่ 4 ก.ค. 66 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 ก.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับและเสวานา ในการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post