อาการแบบนี้เรียกว่าอะไรอะคับน้อลลล ความม่วน ความฮา ความสนุก พร้อมสาระ

กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ชวนทำโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA ณ ห้องเรียน 8201 อาคารเรียน 8 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post