15 มิ.ย. 65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. จัดกิจกรรมอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อการสอน Razr LED Interactive Touchscreen

วันที่ 15 มิ.ย. 65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อการสอน Razr LED Interactive Touchscreen เพื่อสนับสนุนการให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณอุทัย หวานใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ คุณนิธิกร บริพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และทีมงานเจ้าหน้าที่ บริษัท เอวีมัลติกรุ๊ป จำกัด ณ ห้อง 15-205 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2353914001413077

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post