หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 16 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (BACC) วิชาสัมมนาการบัญชี 17 มี.ค. 66 13:24:30   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 16 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (BACC) วิชาสัมมนาการบัญชี
1219
วันที่ 14 มีนาคม 2566 การจัดการธุรกิจดิจิทัล นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 17 มี.ค. 66 13:22:18   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 วันที่ 14 มีนาคม 2566 การจัดการธุรกิจดิจิทัล นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้
1238
วันที่ 13 มี.ค. 66 กิจกรรมยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน (BACC) 17 มี.ค. 66 13:20:57   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 วันที่ 13 มี.ค. 66 กิจกรรมยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน (BACC)
1206
วันที่ 13 มี.ค. 66 การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี 17 มี.ค. 66 13:19:49   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 13 มี.ค. 66 การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี
1242
วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  รายวิชา การเงินธุรกิจ 17 มี.ค. 66 13:11:42   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชา การเงินธุรกิจ
1210
วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มบัญชีการเงิน 17 มี.ค. 66 13:06:45
 วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มบัญชีการเงิน
1195
วันที่ 9 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) 17 มี.ค. 66 13:05:32   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 9 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC)
1210
วันที่ 7 มี.ค. 66  กิจกรรม Guy & Girl BBA SMART 17 มี.ค. 66 12:54:33
 วันที่ 7 มี.ค. 66 กิจกรรม Guy & Girl BBA SMART
1223
วันที่ 25 ก.พ. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ English for speaking and listening 17 มี.ค. 66 10:08:47
 วันที่ 25 ก.พ. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ English for speaking and listening
1209
วันที่ 10 ก.พ. 65 พิธีปิดและพิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ BBA Sport Smart 2022 17 มี.ค. 66 08:44:21
 วันที่ 10 ก.พ. 65 พิธีปิดและพิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ BBA Sport Smart 2022
1219
วันที่ 2 ก.พ. 65 สังคม กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ด้วยระบบวิศวกรสังคม 17 มี.ค. 66 08:17:23
 วันที่ 2 ก.พ. 65 สังคม กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ด้วยระบบวิศวกรสังคม
1203
วันที่ 16 ธ.ค 65  ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 4 ม.ค. 66 12:35:16
 วันที่ 16 ธ.ค 65 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
1168
วันที่ 16 ธ.ค 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:ยืนหนึ่ง...บริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 4 ม.ค. 66 12:22:28
 วันที่ 16 ธ.ค 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:ยืนหนึ่ง...บริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
1190
วันที่ 9 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:ACC Show Case : สาขาวิชาการบัญชีและหลักสูตรบัญชีบัญฑิต... ต่างกันอย่างไร? ทำไม.? ทุกองค์กรต้องมีนักบัญชี เรียนที่คณะบริหารฯ ค่าเทอมแพงไหม..? อยากบอกว่าถูกสุดในย่านนี้แล้วจ้าา...เรียนใกล้บ้าน หลักสูตรฯ 4 ม.ค. 66 12:08:28   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 9 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:ACC Show Case : สาขาวิชาการบัญชีและหลักสูตรบัญชีบัญฑิต... ต่างกันอย่างไร? ทำไม.? ทุกองค์กรต้องมีนักบัญชี เรียนที่คณะบริหารฯ ค่าเทอมแพงไหม..? อยากบอกว่าถูกสุดในย่านนี้แล้วจ้าา...เรียนใกล้บ้าน หลักสูตรฯ
1189
วันที่ 8 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:IBM Show Case :การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การทำธุรกิจเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ สมัยนี้มันเริศศ... ฮู้ยู้บ่ การที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองและมีวิธีการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เราก็สอนนะ!!  4 ม.ค. 66 12:05:24   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 วันที่ 8 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:IBM Show Case :การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การทำธุรกิจเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ สมัยนี้มันเริศศ... ฮู้ยู้บ่ การที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองและมีวิธีการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เราก็สอนนะ!!
1194
วันที่ 8 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:เริ่มเลอออะ...BBA Show Case  ยามบ่าย อัดแน่นด้วยองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ จากวิชาที่ใช่และโดนใจหลาย ๆ คน  4 ม.ค. 66 12:02:47
 วันที่ 8 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:เริ่มเลอออะ...BBA Show Case ยามบ่าย อัดแน่นด้วยองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ จากวิชาที่ใช่และโดนใจหลาย ๆ คน
1183
วันที่ 8 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ: เรียนบัญชีสร้างทักษะการคำนวณ การคิด การวิเคราะห์  การใช้จ่าย การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย ๆ 4 ม.ค. 66 11:59:53   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 8 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ: เรียนบัญชีสร้างทักษะการคำนวณ การคิด การวิเคราะห์ การใช้จ่าย การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย ๆ
1185
วันที่ 7 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:BBA Show Case วันนี้จัดเต็มด้วยรายวิชาที่ปัง!สุด  ไม่อยากหลบแน่นอน ทุกๆวิชา สามารถตอบโจทย์นักศึกษา การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 4 ม.ค. 66 11:55:52
 วันที่ 7 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:BBA Show Case วันนี้จัดเต็มด้วยรายวิชาที่ปัง!สุด ไม่อยากหลบแน่นอน ทุกๆวิชา สามารถตอบโจทย์นักศึกษา การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้
1196
วันที่ 5 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:การที่จะประกอบธุรกิจและประสบความสำเร็จได้นั้น .. ต้องรู้จักต้นทุน ทุนมาก ทุนน้อย การบัญชีจัดการได้  เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นของนอกกาย ถ้าอยากได้ อยากมี ต้องทำบัญชีเป็น  4 ม.ค. 66 11:50:32   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 5 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:การที่จะประกอบธุรกิจและประสบความสำเร็จได้นั้น .. ต้องรู้จักต้นทุน ทุนมาก ทุนน้อย การบัญชีจัดการได้ เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นของนอกกาย ถ้าอยากได้ อยากมี ต้องทำบัญชีเป็น
1170
วันที่ 2 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:Show Case ACC : เรียนทักษะด้านการบัญชี เสริมสร้างการทำบัญชีที่มีคุณภาพ 4 ม.ค. 66 11:48:10   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 2 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:Show Case ACC : เรียนทักษะด้านการบัญชี เสริมสร้างการทำบัญชีที่มีคุณภาพ
1182
วันที 1 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:ใครไม่โชว์... เราขอ Show Case HRMI ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรและการทำงานเป็นทีม 4 ม.ค. 66 11:44:24   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 วันที 1 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:ใครไม่โชว์... เราขอ Show Case HRMI ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรและการทำงานเป็นทีม
1171
วันที่ 1 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:MKT : พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น สู่การตลาดดิจิทัลแบบมืออาชีพ 4 ม.ค. 66 11:41:24   สาขาวิชาการตลาด
 วันที่ 1 พ.ย 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:MKT : พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น สู่การตลาดดิจิทัลแบบมืออาชีพ
1179
4 ม.ค. 66 11:35:48
 วันที่ 28 ต.ค 65 ณ คณะบริหารธูุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:HRMI สายตรงในการบริหารคน บริหารองค์กร และที่สำคัญ คือ การบริหารค่าตอบแทน
1175
วันที่ 25 ต.ค 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:HRMI เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4 ม.ค. 66 11:30:25
 วันที่ 25 ต.ค 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ:HRMI เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1180
วันที่ 6-7 ต.ค 65 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ และห้องศูนย์ทดสอบอัจฉริยะ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:เพิ่มศักยภาพของนักศึกษา 4 ม.ค. 66 11:15:13
 วันที่ 6-7 ต.ค 65 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ และห้องศูนย์ทดสอบอัจฉริยะ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:เพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
1186