รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 ?ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 7?

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 7” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นางสาวจิราพร แก้วมาลา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์

 


ภาพกิจกรรม


Share this post