รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ปี 2567 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ปี 2567 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี น.ส.ปพิชญา กุลพร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และ นายธีรวุฒิ เรณู สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ดูแลควบคุมการแสดงโดย น.ส.เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร


ภาพกิจกรรม


Share this post