วันที่ 19 ก.ย 65 ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562

วันที่ 19 ก.ย. 65 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปะจำปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post