วันที่ 4 ก.ย. 65 ณ วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อจิตร ดอนเตาเหล็ก

วันที่ 4 ก.ย. 65 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อจิตร ดอนเตาเหล็ก คุณพ่อของ น.ส.พิไลวรรณ ดอนตาเหล็ก พนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯและคณะฯได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในวันที่ 2 ก.ย. 65 ณ วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post