วันที่ 2 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร :สาขาการจัดการข้อมูลธุรกิจได้จัดอบรม Google Form, Sheet, Data Studio (หลักสูตรระยะสั้น)

วันที่ 2 ก.ย. 65 สาขาการจัดการข้อมูลธุรกิจได้จัดอบรม Google Form, Sheet, Data Studio (หลักสูตรระยะสั้น) ณ โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 


ภาพกิจกรรม


Share this post