15 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมรีเจนท์อุบลราชธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 มิ.ย. 65 คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงแรมรีเจนท์อุบลราชธานี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2356203757850768

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post