15 มิ.ย. 65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชีวิตสูงวัยอย่างเป็นสุข โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

วันที่ 15 มิ.ย. 65 นายปรีชา ชนะพลชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเหล่าเสือโก้ก ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชีวิตสูงวัยอย่างเป็นสุข โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล, ผศ.ดร.อดุลยเดช ตันแก้ว, ผศ.นวลปราง ขันเงิน, ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์ และ นางสาวเบญจมาภรณ์ ถวิลไพร หลังจากนั้นรับฟังการบรรยายพร้อมทั้งปฏิบัติในหัวข้อต่างๆดังนี้ 1. หัวข้อ การใช้ชีวิตสูงวัยอย่างเป็นสุข โดย ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ 2. หัวข้อ ท่ากายบริหารง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน อาหารเพื่อสุขภาพ และสมุนไพรใกล้ตัว โดย อ.พรกรัณย์ สมขาว และ อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3. หัวข้อ ยาเหลือง: ทำใช้เองก็ได้ ทำขายก็รายได้ดี โดย ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลังจากนั้นร่วมสรุปกิจกรรมโดย QR code ประเมินแบบสอบถามและเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ คณะฯต่างๆภายในหมาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล และนางสาวเบญจมาภรณ์ ถวิลไพร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=webmaster.bba&set=a.2353944874743323

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post