• รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มขอเทียบหน่วยรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับ ปวส.

รายละเอียดข่าว สำหรับนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2 ปีหลัง)จะต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเทียบหน่วยกิจกรรม 40 หน่วย มายังงานกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการเทียบหน่วยต่อไป
  • 18 ม.ค.2561 16:01

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social