โครงการที่เปิดรับสมัครเข้าร่วม

8 ต.ค.2562 สมัครสมาชิกสหกรณ์ BBA SHOP สำหรับนศ.ภาคกศ.บป.(รับสมัครอังคารที่ 8ต.ค.62)
6 ต.ค.2562 สมัครสมาชิกสหกรณ์ BBA SHOP สำหรับนศ.ภาคกศ.บป.(รับสมัครอาทิตย์6 ต.ค.62)
1 ต.ค.2562 สมัครสมาชิกสหกรณ์ BBA SHOP สำหรับนศ.ภาคกศ.บป.(รับสมัครอังคารที่1ตค.62)
19 ก.ย.2562 รับสมัครนางรำในการประกวดน้องหล้าคำแพง มหาวิทยาลัยฯ รับเฉพาะปี 1
8 ก.ย.2562 สมัครสมาชิกสหกรณ์ BBA SHOP สำหรับนศ.ภาคกศ.บป.(รับสมัครอาทิตย์8ก.ย.62)
10 ก.ย.2562 สมัครสมาชิกสหกรณ์ BBA SHOP สำหรับนศ.ภาคปกติ (รับสมัครอังคารที่10ก.ย.62)
3 ก.ย.2562 สมัครสมาชิกสหกรณ์ BBA SHOP สำหรับนศ.ภาคปกติ(สมัครอังคารที่3ก.ย.62)
1 ก.ย.2562 สมัครสมาชิกสหกรณ์ BBA SHOP สำหรับนศ.ภาคกศ.บป.(อาทิตย์1ก.ย.62)
กิจกรรมทั้งหมด