ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ช่วยกิจกรรมวัดหนองป่าพง รับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 12-16 มค.63 เวลา 13.00น. พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน เต้นท์พยาบาลข้างพิพิธภัณฑ์ *เบอร์โทรผู้ประสานงาน พี่แอ๋ว 0659146191/ อ.แอน 081-9996171
นักศึกษาที่ช่วยกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะวัดหนองป่าพงวันที่ 17 มค.63 พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชา เวลา 09.00 น. ติดต่อประสานงาน พี่แอ๋ว 065-9146194 อ.แอน 0819996171
แจ้งนักศึกษาที่วิ่งกิจกรรมBBARAN@คูเมือง สามารถเทียบหน่วยกิจกรรมโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมแนบรูปถ่ายเป็นหลักฐานส่งที่งานกิจการนักศึกษา ห้องสนง.คณะ ได้เลยค่ะ(พี่แอ๋ว)
แจ้งนักศึกษา เรื่องการสมัครสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด (BBA SHOP) การสมัครสมาชิกและและหุ้นได้หน่วยกิจกรรมครั้งละ1 หน่วย ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิจกรรม
นักศึกษาที่ยื่นเทียบหน่วยกิจกรรมขอให้ลงทะเบียนเข้าใช้ก่อนนะคะหากไม่ลงทะเบียนเข้าใช้จะไม่สามารถกรอกข้อมูลหน่วยกิจกรรมได้ค่ะ