โครงการที่เปิดรับสมัครเข้าร่วม

15 ม.ค.2562 รับสมัคร แคดดี้ สนามกอล์ฟ ราชภัฏอุบลราชธานี เกมส์ 11- 20 มกราคม 2561
26 ต.ค.2561 Com Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
25 ต.ค.2561 Acc Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
20 ต.ค.2561 แต้มสีตามฝันตามหลัก BBL(กศ.บป.) น้องๆ ภาคปกติถ้าว่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ครับ
19 ต.ค.2561 Gm Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
19 ต.ค.2561 Hrm Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
19 ต.ค.2561 Hrm Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
19 ต.ค.2561 Gm Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
18 ต.ค.2561 Ibm Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
18 ต.ค.2561 Mkt Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
18 ต.ค.2561 Mkt Show Case (เข้าร่วมได้ทุกสาขา ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฯ)
กิจกรรมทั้งหมด