• รายละเอียดโครงการ

การแข่งขันกีฬานักศึกษา “ราชภัฏอุบลราชธานี เกมส์” ครั้งที่ 19

รหัสกิจกรรม : 612199008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การแข่งขันกีฬานักศึกษา “ราชภัฏอุบลราชธานี เกมส์” ครั้งที่ 19
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 8 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 0 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 4 ม.ค.2561 00:00 - 12 ม.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 13 (จำกัดจำนวน)   - เหลือที่ว่างจำนวน   -809
วันที่จัดกิจกรรม : 15 ม.ค.2561 00:00 - 25 ม.ค.2561 17:00
สถานที่จัด : ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา “ราชภัฏอุบลราชธานี เกมส์” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15 - 25 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์จะดำเนินโครงการกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด *ได้รับหน่วยเฉพาะนักกีฬา ผู้นำเชียร์ ผู้ที่ขึ้นแสตนเชียร์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น!!!!!!!!!
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 4 ม.ค.2561 09:33
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social