• รายละเอียดโครงการ

พิธีอัญเชิญตราพระลัญจกรและถวายสัตยปฏิญาณตน ประจำปี 2561

รหัสกิจกรรม : 615199033
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีอัญเชิญตราพระลัญจกรและถวายสัตยปฏิญาณตน ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 6 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 0 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิในมหาวิทยาลัย และคณะ
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ก.ค.2561 00:00 - 18 ก.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 1   - เหลือที่ว่างจำนวน   -1046
วันที่จัดกิจกรรม : 19 ก.ค.2561 14:00 - 19 ก.ค.2561 18:00
สถานที่จัด : สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ :
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 6 ก.ค.2561 14:23
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social