• รายละเอียดโครงการ

พิธีอัญเชิญตราพระลัญจกรและถวายสัตยปฏิญาณตน ประจำปี 2561

รหัสกิจกรรม : 615199033
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีอัญเชิญตราพระลัญจกรและถวายสัตยปฏิญาณตน ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 6 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิในมหาวิทยาลัย และคณะ
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ก.ค.2561 00:00 - 18 ก.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 0   - เหลือที่ว่างจำนวน   -1138
วันที่จัดกิจกรรม : 19 ก.ค.2561 14:00 - 19 ก.ค.2561 18:00
สถานที่จัด : สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ :
สถานะโครงการ : เปิดรับสมัคร
  • 0
  • 6 ก.ค.2561 14:23
  • nonthawat

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social