• รายละเอียดโครงการ

รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการร้องหมอลำ

รหัสกิจกรรม : 61611020
ชื่อกิจกรรม / โครงการ รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการร้องหมอลำ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 10 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ด้าน กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มิ.ย.2561 00:00 - 26 ก.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 0   - เหลือที่ว่างจำนวน   -96
วันที่จัดกิจกรรม : 16 ก.ค.2561 00:00 - 31 ต.ค.2561 00:00
สถานที่จัด : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการร้องหมอลำ
สถานะโครงการ : เปิดรับสมัคร
  • 0
  • 26 มิ.ย.2561 16:41
  • nonthawat

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social