• รายละเอียดโครงการ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 (นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ)

รหัสกิจกรรม : 61299016
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 (นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 10 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 4 มิ.ย.2561 00:00 - 29 มิ.ย.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 100   - เหลือที่ว่างจำนวน   -15
วันที่จัดกิจกรรม : 11 ม.ค.2562 08:00 - 20 ม.ค.2562 16:00
สถานที่จัด : มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" โดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ที่ มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร
  • 0
  • 17 พ.ค.2561 09:35
  • nonthawat

สถานะ : ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social