• รายละเอียดโครงการ

รหัสกิจกรรม :
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา
จำนวนหน่วยกิจกรรม หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม หน่วย
สังกัด
ด้าน
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : : - :
จำนวนเป้าหมาย :   - เหลือที่ว่างจำนวน   0
วันที่จัดกิจกรรม : : - :
สถานที่จัด :
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ :
สถานะโครงการ :
  • 0
  • :

สถานะ :

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social