• รายละเอียดข่าว

นักศึกษาสามารถส่งเทียบหน่วยกิจกรรมโดยผ่านช่องทาง Line ID AEAW6 (พี่แอ๋ว) เพื่อขอเทียบหน่วยกิจกรรมโดยไม่ต้องนำส่งด้วยตนเอง

รายละเอียดข่าว โดยมีขั้นตอนดังนี้ (เฉพาะช่วงระหว่างวันที่19-31มีนาคม 2563) (ขอให้ส่งข้อมูลให้ครบถ้วน) 1.พิมพ์ชื่อกิจกรรม/โครงการ 2. พิมพ์ชื่อ - สกุล รหัสนศ. สาขาวิชา ผู้ขอเทียบ ระบุ ภาคปกติ/กศ.บป. 3. วันที่เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่ 4. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรม 5. แนบรูปภาพในการทำกิจกรรม 1-2 ภาพ หากถ่ายรูปหมู่ขอให้ไฮไลท์ที่รูปตนเองด้วย
  • 21 มี.ค.2563 18:01

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social