• รายละเอียดข่าว

นักศึกษาสามารถส่งเทียบหน่วยกิจกรรมโดยผ่านช่องทาง Line ID AEAW6 (พี่แอ๋ว)เพื่อขอเทียบหน่วยกิจกรรมโดยไม่ต้องนำส่งด้วยตนเอง

รายละเอียดข่าว โดยมีวิธีการดังนี้ 1.นักศึกษาสามารถปริ้น นักศึกษาพิมพ์รายละเอียดส่งผ่านไลน์ คือ พิมพ์ ชื่อ - สกุล รหัสนศ. สาขาวิชา 2. พิมพ์ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม 3.อธิบายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม พอสังเขป 4. แนบรูปภาพจำนวน 1-2 รูป ที่เห็นหน้านศ.ชัดเจนในการร่วมหรือทำกิจกรรม หากไม่ชัดหรือเป็นภาพหมู่ขอให้ไฮไลท์มาด้วย
  • 21 มี.ค.2563 17:53

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social