• รายละเอียดข่าว

เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

รายละเอียดข่าว
  • 6 มี.ค.2563 14:07

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social