• รายละเอียดข่าว

นักศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม ให้ที่ปรึกษาเซ็นก่อนทุกครั้งก่อนนำส่ง และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำอย่างไร หากไม่ครบจะไม่กรอกให้นะคะ

รายละเอียดข่าว
  • 5 มี.ค.2563 14:39

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social