• รายละเอียดข่าว

การเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดข่าว ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้(ที่มีรูปถ่าย) เพื่อมาเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ หากไม่มีบัตรแสดงตัวตรจะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
  • 17 พ.ค.2561 09:46

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social