• รายละเอียดข่าว

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

รายละเอียดข่าว ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ (เนื่องจากมีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม) 1. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องก่อนการจัดกิจกรรม(หากไปไม่ทันจะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม) 2. การคลิกเข้าร่วมกิจกรรมฯ แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะโดนหักหน่วยเท่ากับหน่วยของกิจกรรมที่ตั้งไว้ 3. การเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ให้ครบต้องแต่เริ่่มกิจกรรม-จบกิจกรรม 4. การคลิกเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมั่นใจว่าไปร่วมกิจกรรมได้ ไม่ใช่คลิกไว้ก่อน ต่อไปจะโดนหักหน่วย 5. พบปัญหา ติดขัด ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : https://www.facebook.com/NonthawatClinicCom วัน เวลา ราชการ ขอบคุณครับ
  • 16 ก.พ.2561 16:59

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social