• รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 19 ธ.ค. 2560

รายละเอียดข่าว เนื่องจากการจัดผังที่นั่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 มีจำนวนจำกัดจึงขอเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.ผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ 1-356 ให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เวลา 07.00-12.00น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 2.ผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ 357-657 ให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เวลา 12.30-16.00น. ณ หอประชุมไพรพะยอม * แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ * ตรวจเช็คลำดับการลงทะเบียนกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อลงชื่อหน้างานช่วงเช้าที่ หอประชุมไพรพะยอม
  • 16 ธ.ค.2560 10:18

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social