แสดงข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ ผลงาน
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร/หัวข้อไฟล์
ไฟล์แนบ
1
TCI 2
2
วารสารการจัดการและการพัฒนา
3
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ อุบล
     
ทั้งหมด 1 หน้า  [ 3 แถว]