แจ้งนักศึกที่จะฝึกประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558

เนื่องจากงานฝึกได้แจ้งให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่  3/2558  ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกฝึกฯ  ในวันที่  9-11  ธันวาคม  2558  นั้น  ทางงานฝึกประสบการณ์ขอแจ้งเลื่อนการรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์  โดยวันเวลจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post