ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU ปี 2557

สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2557 The Fifth TCU International E-learning Conference 2014 ในหัวข้อ “Overcome the Uncertainty of Technology in Education” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร9  อิมแพค เมืองทองธานี

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา เป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้านที่สำคัญจากนักวิชาการด้านการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านอีเลิร์นนิง

ทั้งนี้ จึงประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าที่สนใจ ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

1. เข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติดังกล่าว ส่งฉบับเต็มวันสุดท้าย วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยจะประกาศผลการพิจารณาในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานวิจัยลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ และสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ ที่https://www.easychair.org/conferences/?conf=iec2014 โดยในปีนี้ท่านที่ประสงค์เสนอผลงานวิชาการ สามารถนำเสนอเป็นภาษาไทยได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันของท่าน

2. เข้าร่วมประชุมวิชาการ

โดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://iec2014.thaicyberu.go.th/ 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post