นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ การประกวดภาพถ่าย "เภสัช มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ"

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย "เภสัช มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ" ได้แก่ น.ส. สุภัสสรา แก้วคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ, นายกฤตนัย ทองแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, น.ส.วิรดา  นันทสิงห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, อ.เอมีลี่ เวสท์บรุค อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 60 ปี


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post