19 ส.ค. 65 ขอเชิญชวนร่วมการประชุมวิชาการระตับชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระตับชาติ ครั้งที่ 5 Business Administration National Innovation Conference
19 สิงหาคม 2565 Business management for sustainable local development with e-co friendly in post Covid-19 era
การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
Keynote Speaker โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และออนไลน์ผ่านระบบ Teams


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post