ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิจิทัล"

ข้อมูลดิจิทัล"

 

 

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
"การอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิจิทัล" 
(สืบค้นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ)
ทั้งนี้สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 61 ห้อง8204(13.30–16.30น)
เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/uQ36ZH

รอบที่ 2 วันพุธที่ 19 ธ.ค. 61 ห้อง 8204(08.30–11.30น)
เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/Qt1JkL

รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 ห้อง 8201(08.30–11.30น) 
เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/DeiswW

รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61ห้อง 8201(13.30–16.30น)
เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/JAT9aH

รอบที่ 5 วันศุกร์ที่ 28 ธค. 61 ห้อง 8204(08.30-11.30น) 
รอเปิดรับ

หมายเหตุ 
1.นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
2.นักศึกษาต้องการเข้าร่วมในรอบใดโปรดคลิก เพื่อลงชื่อ 
3.ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 เป็นรอบที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการ
ใช้งานด้วยเครื่องส่วนตัว(โน้ตบุค) และพร้อมนำมาด้วย

 

slot pulsa tanpa potongan


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post