ขอความร่วมมือแจ้งกำหนดการกู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. และ กรอ.

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อให้การดำเนินการกูยืมเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดการของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่แนบมาพร้อมนี้

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post