ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พรบ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 จังหวัดขอนแก่น"
รายละเอียดหลักสูตร www.icess.tu.ac.th


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post