คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ สาขาการจัดการ-โลจิสติกส์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/Nce85E  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
*สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  กองวิเทศสัมพันธ์ อาคาร สำนักงานอธิการบดี ขั้น 2 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post