ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
รายงานกราฟงานวิจัย
รายงานในแบบกราฟ

 

รายงานข้อมูลงานวิจัย ของแต่ละปี

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 350,000.00
2560 2 650,000.00
2561 3 3,420,800.00
2562 3 5,938,700.00
2563 3 1,015,000.00
2564 2 500,000.00
2565 1 100,000.00