วิธีการชำระค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการระดับชาติ

ชำระค่าลงทะเบียน ถึง 30 มิถุนายน 2563

  1. บรรยาย อัตราเรื่องละ 1,500 บาท
  2. โปสเตอร์ อัตราเรื่องละ 2,000 บาท

 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา หมดเขต 31 กรกฎาคม 2563

  1. บุคคลทั่วไป 500 บาท  (ได้รับเล่มรายงาน, กระเป๋า, อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 441-1-30151-0

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ)

 

การแจ้งการโอนเงิน

           1. เข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2020/

           2. Login เข้าสู่ระบบ

           3. เลือกเมนู แจ้งการโอนเงิน ตามรายการบทความที่ลงทะเบียน

           4. กรอกข้อมูลการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

           5. เสร็จสิ้นการแจ้งการชำระเงิน


การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่ Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2020