กำหนดส่งบทความ


(1) ช่วงเวลารับบทความและชำระเงิน

     บรรยาย         1,500 บาท

     โปสเตอร์        2,000 บาท

 

หมดเขต

30 มิถุนายน 2563

 

(2) ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

     บุคคลทั่วไป       500 บาท

หมดเขต

31 กรกฎาคม 2563

(3) วันส่งรายการแก้ไขบทความ

    วันส่งบทความแก้ไข

    วันออกหนังสือตอบรับบทความ

    วันจัดการประชุม

ถึง 15 กรกฎาคม 2563

ถึง 22 กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563

17 สิงหาคม 2563

 


การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่ Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2020