วิธีการชำระค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการระดับชาติ

Early Bird Registration หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561

  1. บรรยาย อัตราเรื่องละ 1,000 บาท
  2. โปสเตอร์ อัตราเรื่องละ 1,500 บาท 

ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

  1. บรรยาย อัตราเรื่องละ 1,500 บาท
  2. โปสเตอร์ อัตราเรื่องละ 2,000 บาท 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา หมดเขต 31 ตุลาคม 2561

  1. บุคคลทั่วไป 500 บาท 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 441-1-30151-0

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ)

 

การแจ้งการโอนเงิน

1. นักวิจัย Login เข้าสู่ระบบ

2. เลือกเมนู แจ้งการโอนเงิน ตามรายการบทความที่ลงทะเบียน

3. กรอกข้อมูลการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

4. เสร็จสิ้นการแจ้งการชำระเงิน

 


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018